Курсът изучава Комуникационни аспекти на лобистката дейност в плуралистичното общество за нивото на образователна степен магистър- УниБИТ.

Изучават се теми за:

Корупцията - произход и история на общественото явление

Стратегии за борба с корупцията

Лобизмът – противодействие срещу корупцията, монопола, конфликта на интереси

Възникване на лобизма. Понятие. Същност. Методи на лобизма.

Организация и подходи при организиране на лобистката дейност.

Мониторинг върху лобистките дейности

Комуникационни и информационни аспекти на лобиската дейност

Лобиране в Европейската комисия и в Европейския съюз

Лобирането в Съединените щати

Възможностите за лобиране в България

Необходимост от съвременно регламентиране на лобизма в България

Комуникационни подходи при представителство на интереси и лобиране