Новини

РЕГИСТРАЦИЯ В МУДЪЛ и РЕГИСТРАЦИЯ В КУРС

by Боян Жеков -

------------!!! Моля всеки студент, който ще се регистрира за първи път в системата да изгледа двете видео-инструкции !!!---------

------------------------------- Студентите в УНИБИТ влизат в системата единствено със своя студентски имейл, БЕЗ допълнителна парола. -------------------------------


  РЕГИСТРАЦИЯ В МУДЪЛ


                  

  РЕГИСТРАЦИЯ В КУРС


                  

Когато имате код за записване в курс, след като влезете в платформата, отивате на Начална страница (от менюто в ляво). Появява се списък с направления, избирате вашето, след това Бакалавър / Магистър -> Редовно / Задочно ... и така стигате до курса си, щраквате на него и в празното поле записвате своя код


Кампания ОКС "магистър" 2022, направление "Информатика и компютърни науки"

by Габриела Найденова -

Подай своите документи до 9 септември 2022 г.!(Редактирано от Боян Жеков - оригинално мнение събота, 6 август 2022, 08:23)

Студентски конкурс „МОЯТА ЦИФРОВА БЪЛГАРИЯ!“

by Евгения Ковачева -

Колеги, 

На 20.09.2021 бе обявен студентски конкурс „МОЯТА ЦИФРОВА БЪЛГАРИЯ!, организиран от национално представителна работодателска организация Съюз за стопанска инициатива, под патронажа на г-жа Мария Габриел, Еврокомисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младежта.

Крайният срок за изпращане на студентските доклади/анализи е 21.11.2021 г. 

Всеки доклад следва да започва с визия на желаното състояние на ясно прецизиран субект в България (държава, държавен орган, общност, бизнес индустрия и т.н.), както и да завършва с 3 конкретни препоръки за политики, които да доведат до реализацията на тази визия.

Желаещите да участват да се обръщат за консултации към доц. Е.Ковачева e.kovatcheva@unibit.bg.  

Older topics...