Новини

РЕГИСТРАЦИЯ В МУДЪЛ и РЕГИСТРАЦИЯ В КУРС

by Боян Жеков -

------------!!! Моля всеки студент, който ще се регистрира за първи път в системата да изгледа двете видео-инструкции !!!---------

------------------------------- Студентите в УНИБИТ влизат в системата единствено със своя студентски имейл, БЕЗ допълнителна парола. -------------------------------


  РЕГИСТРАЦИЯ В МУДЪЛ


                  

  РЕГИСТРАЦИЯ В КУРС


                  

Когато имате код за записване в курс, след като влезете в платформата, отивате на Начална страница (от менюто в ляво). Появява се списък с направления, избирате вашето, след това Бакалавър / Магистър -> Редовно / Задочно ... и така стигате до курса си, щраквате на него и в празното поле записвате своя код


УниБИТ на трето място сред университетите в професионално направление 4.6

by Боян Жеков -

Уважаеми колеги,

Всяка година МОН обявява резултатите от рейтинговата система на висшите училища в България. Тенденцията е да се сравняват не универсситети, а професионални направления. В професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки УниБИТ вече е на ТРЕТО място, заедно с НБУ и след СУ и АУБГ.

https://rsvu.mon.bg/rsvu4/#/Older topics...