Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки

Здравейте, 


Във връзка с проследяване на реализацията на нашите студенти, вече трети семестър пускаме анкетата "Студентска реализация"  и анкета Виртуална реалностна нашите студенти както в редовна, така и в задочна форма на обучение. Всеки семестър избирам чрез кой преподавател тази анкета да бъде дадена на студентите за попълване. 
Някои от вас вече са я виждали. 

Линк към анкетата: "Студентска реализация"

Линк към анкетата : Виртуална реалност
https://forms.gle/qbu1RU111SBDBWxH8

Short overview:

This course is designed to provide basic theoretical and practical knowledge to students who are interested in computer science and information technologies.
Additionally, we will provide you with learning resources which to enhance your soft skills which are required later on when students start their technical career journey.
Both technical and soft skills are important for successful completion of this course.
We also included a class which is aims to provide the students with basic guideline how to write course works.
This is helpful not only for the purpose of this course but also if you choose to write a course work to complete your bachelor degree, write technical books, articles, patents or decide to participate in technical researches.
Writing and reading technical documentation is crucial for being successful on a technical job.


Classes included are:

  • How to write proper technical course work?
  • Computer concepts
  • Server concepts
  • Data storage concepts
  • Basic networking
  • Software fundamentals
  • All other classes are practical and require participation in the above mentioned classes.

Цел: подготовка на студенти за участие в Олимпиади по програмиране. 

Курсът е създаден, за да се поддържа непрекъснато подготовката на отбор по програмиране, включително с възможност за по-широк подбор на състезатели.

Ръководството на УниБИТ предвижда мерки за стимулиране на участниците в курса. 

Организиране на обучението:

Подготовката ще се осъществява в електронна среда предвид заетостта на повечето участници. Предвиждат се и занятия в клас.

·       Присъствено: 2 часа веднъж седмично в компютърна зала по разпределение.

·       Електронен курс: еdu.unibit.bg. 

Участници: Участниците в кръжока по програмиране са студенти (бакалаври и магистри) на УниБИТ, записани в редовна форма на обучение.

В курса са включени:

-        Студенти с математически и умения за програмиране, независимо от езика за програмиране.

-        Преподаватели по програмиране и математика.

-        Други с интерес в областта. 

Защо да бъдете активни участници в курса?

Съставът на отбора за студентската Олимпиада по програмиране ще се определя според участието и резултатите, показани в електронния курс и в присъственото обучение. 

Активни Олимпиади към юни 2019 година:

Наименование

Език за програмиране

Време на провеждане

1.

Републиканска студентска олимпиада по програмиране РСОП

С++/ Java

май

2.

Вътрешна олимпиада към НБУ

С++/ Java

април