Новини

РЕГИСТРАЦИЯ В МУДЪЛ и РЕГИСТРАЦИЯ В КУРС

par Боян Жеков,

------------!!! Моля всеки студент, който ще се регистрира за първи път в системата да изгледа двете видео-инструкции !!!---------

------------------------------- Студентите в УНИБИТ влизат в системата единствено със своя студентски имейл, БЕЗ допълнителна парола. -------------------------------


  РЕГИСТРАЦИЯ В МУДЪЛ


                  

  РЕГИСТРАЦИЯ В КУРС


                  

Когато имате код за записване в курс, след като влезете в платформата, отивате на Начална страница (от менюто в ляво). Появява се списък с направления, избирате вашето, след това Бакалавър / Магистър -> Редовно / Задочно ... и така стигате до курса си, щраквате на него и в празното поле записвате своя код


Студентски конкурс „МОЯТА ЦИФРОВА БЪЛГАРИЯ!“

par Евгения Ковачева,

Колеги, 

На 20.09.2021 бе обявен студентски конкурс „МОЯТА ЦИФРОВА БЪЛГАРИЯ!, организиран от национално представителна работодателска организация Съюз за стопанска инициатива, под патронажа на г-жа Мария Габриел, Еврокомисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младежта.

Крайният срок за изпращане на студентските доклади/анализи е 21.11.2021 г. 

Всеки доклад следва да започва с визия на желаното състояние на ясно прецизиран субект в България (държава, държавен орган, общност, бизнес индустрия и т.н.), както и да завършва с 3 конкретни препоръки за политики, които да доведат до реализацията на тази визия.

Желаещите да участват да се обръщат за консултации към доц. Е.Ковачева e.kovatcheva@unibit.bg.  

Sujets antérieurs...