ИНСТИТУТ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОБУЧЕНИЕ НА ДОКТОРАНТИ