Новини

УниБИТ на трето място сред университетите в професионално направление 4.6

УниБИТ на трето място сред университетите в професионално направление 4.6

by Боян Жеков -
Number of replies: 0

Уважаеми колеги,

Всяка година МОН обявява резултатите от рейтинговата система на висшите училища в България. Тенденцията е да се сравняват не универсситети, а професионални направления. В професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки УниБИТ вече е на ТРЕТО място, заедно с НБУ и след СУ и АУБГ.

https://rsvu.mon.bg/rsvu4/#/