Новини

„Термини на информационното общество"

„Термини на информационното общество"

от Боян Жеков -
Количество ответов: 0

База данни на термини на информационното общество, които отразяват техническото и социалното измерение на настъпилите промени. 

https://www.mtitc.government.bg/page.php?category=617