Новини

ПОКАНА за ХVII НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

ПОКАНА за ХVII НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

by Боян Жеков -
Number of replies: 0

ХVII НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

     Университетът по библиотекознание и информационни технологии Ви кани да вземете участие с научен доклад или научно съобщение в ХVII-та национална научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“, посветена на Деня на народните будители.

     Конференцията дава възможност на научната общност да се запознае с достиженията в различни тематични области на знанието и да представи свои доклади. Материалите от конференцията се рецензират и след положителна рецензия се публикуват в сборник „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“, който е включен във референтния списък на НАЦИД. Всеки участник има право на един самостоятелен доклад и на един в съавторство.

     Дата и място на провеждане на конференцията:

  • Официално откриване и пленарна сесия – 1 ноември 2019 г. от 10.00 ч., Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (гр. София, бул. „Васил Левски“ № 88).
  • Заседания по секции – от 13.00 ч., Университет по библиотекознание и информационни технологии (гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 119).

     Тематични направления:

      I секция.              Книжовност и хуманизъм

      II секция.             Културно наследство – история, съвремие и перспективи

      III секция.            Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото на                                     знанието

      IV секция.            Сигурност – предизвикателства в XXI век

      V секция.             Университетска младежка академия за управление на знания (секция за                                     студенти и докторанти)

     Работни езици: български и английски

     Важни дати и срокове:

19.07.2019 г. - Краен срок за подаване на резюмета на докладите  

26.07.2019 г - Получаване на потвърждение за прието резюме

19.08.2019 г - Подаване на пълен текст на доклада

19.08.2019 г - Получаване на бележки от рецензентите

30.09.2019 г. - Подаване на окончателен материал

     Подаване на резюмета: https://buditeli.unibit.bg/bg/zaiavka

     Информация за изискванията към резюметата и докладите, за срокове, такси и др. може да намерите на сайта на конференцията: https://buditeli.unibit.bg

     За други въпроси се обръщайте на e-mail: conferenciabuditeli@unibit.bg