Новини

Образование и бизнес – двете страни на една монета

Образование и бизнес – двете страни на една монета

by Боян Жеков -
Number of replies: 0

Засилването на връзката образование-бизнес
Гости: Проф. д-р Георги Димитров – зам.-декан по учебната дейност в УниБИТ и 
Антон Ганев – мениджър операции Microsoft Azure в Tek Experts България

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=erasmus;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState